Czym jest podajnik ślimakowy?


Podajnik ślimakowy potrafi działać równie efektywnie, jak pozostałe typy podajników. Szczegóły na https://www.pancerpol.com.pl/podajniki-slimakowe. Widać tutaj ogromną elastyczność konstrukcji podajników, które można zaadaptować do wielu różnorodnych konstrukcji pieców.

PPUGPS