O porządek trzeba dbać – podajniki ślimakowe


Bardzo ważne dla długiej i sprawnej pracy jest czyszczenie podajnika ślimakowego. Szczegóły na https://www.pancerpol.com.pl/podajniki-slimakowe.html/. Niezależnie od miejscowości, w której zainstalowany został podajnik, jego czyszczenie jest wyjątkowo proste. W zasadzie ogranicza się ono bowiem do oczyszczania z resztek węgla czy popiołu – pozostałe wskazówki co do czyszczenia zawarte są w instrukcji obsługi.