Ślimak – wcale nie taki powolny


Nasze podajniki wykorzystują ślimak podajnika, który sprawnie transportuje węgiel z zasobnika do retorty. Szczegóły na https://www.pancerpol.com.pl/podajniki-slimakowe. Nasze urządzenia są zabezpieczone przed uszkodzeniem z powodu zablokowania ślimaka za pomocą specjalnego klinu zabezpieczającego.

PPUGPS